Učenie sa nového jazyka môže byť náročná úloha, ale môže byť aj veľmi obohacujúcou skúsenosťou. Učenie sa nového jazyka nám môže pomôcť rozšíriť naše obzory, lepšie pochopiť iné kultúry a spojiť sa s ľuďmi z celého sveta.

Zoznam 10 najťažších jazykov na svete

1. Mandarínčina

Mandarínčina je oficiálnym jazykom Číny a je najrozšírenejším jazykom na svete. Je to tonalný jazyk, čo znamená, že význam slova môže závisieť od výšky tónu, v ktorom sa vyslovuje. Napríklad slovo „ma“ môže znamenať „mama“, „koňa“ alebo „mlieko“ v závislosti od toho, akým tónom sa vysloví. Mandarinčina má tiež veľmi zložitú gramatiku a slová sa často skladajú z viacerých znakov. Používa logogramy, čo sú znaky, ktoré predstavujú celé slová alebo frázy. Existuje viac ako 50 000 znakov, z ktorých sa používa asi 3 000.

2. Arabčina

Arabčina je oficiálnym jazykom 26 krajín a je druhým najrozšírenejším jazykom na svete. Je to aglutinačný jazyk, čo znamená, že slová sa skladajú z jednotlivých morfém, ktoré sa navzájom spájajú. To môže byť ťažké pochopiť, najmä pre ľudí, ktorí hovoria jazykmi, ktoré sa skladajú z izolovaných alebo flektovaných slov. Má niekoľko hlások, ktoré nie sú prítomné v iných jazykoch, ako napríklad pharyngealizované spoluhlásky.

3. Fínčina

Fínčina je oficiálnym jazykom Fínska a je siedmym najrozšírenejším jazykom v Európe. Je to aglutinačný jazyk. Vo fínskych slovách sa často spájajú celé morfémy. Má veľmi bohatú slovnú zásobu, ktorá je často odvodzovaná od iných jazykov.

4. Maďarčina

Maďarčina je oficiálnym jazykom Maďarska a je siedmym najrozšírenejším jazykom v Európe. Jedná sa taktiež o aglutinačný jazyk, ktorý má bohatú slovnú zásobu a je často odvodzovaná od iných jazykov.

5. Japončina

Japončina je oficiálnym jazykom Japonska a je 12. najrozšírenejším jazykom na svete. Je to izolovaný jazyk, čo znamená, že nie je príbuzný s inými jazykmi. V japončine sa používajú logogramy. Existuje viac ako 2 000 kanji znakov, ktoré sa používajú v bežnom jazyku.

6. Kórejčina

Kórejčina je oficiálnym jazykom Kórejskej republiky a Kórejskej ľudovodemokratickej republiky. Kórejčina má veľmi zložitú gramatiku a slová sa často skladajú z viacerých znakov. Taktiež sa v kórejčine používajú logogramy a existuje viac ako 2 000 hanja znakov.

7. Hebrejčina

Hebrejčina je oficiálnym jazykom Izraela a je 15. najrozšírenejším jazykom na svete. Je to semitský jazyk. Hebrejčina má tiež veľmi bohatú slovnú zásobu, ktorá je často odvodzovaná od iných semitských jazykov. Má niekoľko hlások, ktoré nie sú prítomné v iných jazykoch, ako napríklad laryngalizované spoluhlásky.

8. Islandčina

Islandčina je oficiálnym jazykom Islandu a zaraďujeme ho do germánskych jazykov. Islandčina má tiež veľmi bohatú slovnú zásobu, ktorá je často odvodzovaná od iných germánskych jazykov. Obsahuje niekoľko hlások, ktoré nie sú prítomné v iných jazykoch, ako napríklad hláska „þ“.

9. Gréčtina

Gréčtina je oficiálnym jazykom Grécka a je 14. najrozšírenejším jazykom v Európe. Je to indoeurópsky jazyk a má tiež veľmi bohatú slovnú zásobu, ktorá je často odvodzovaná od iných indoeurópskych jazykov. V gréčtine sa používa pár hlások, ktoré sa nepoužívajú v iných jazykoch, ako napríklad „ψ“.

10. Tajvančina

Tajvančina je oficiálnym jazykom Taiwanu a je 15. najrozšírenejším jazykom v Ázii. Taiwančina má tiež veľmi bohatú slovnú zásobu, ktorá je často odvodzovaná od iných jazykov.

Ak sa rozhodnete naučiť sa jeden z týchto jazykov, tu je niekoľko tipov, ktoré vám môžu pomôcť:

  • Začnite s základmi. Naučťe sa abecedu, základnú gramatiku a slovnú zásobu.
  • Pravidelne trénujte. Čím viac budete trénovať, tým rýchlejšie sa budete učiť.
  • Nenechte sa odradiť. Učenie sa nového jazyka trvá čas a úsilie.

Ak ste odhodlaní, určite sa vám podarí naučiť sa aj jeden z týchto náročných jazykov. Samozrejme, náročnosť jazyka je subjektívna záležitosť. To, čo jedna osoba považuje za ťažké, môže byť pre inú osobu jednoduché. Dôležité je, aby ste si vybrali jazyk, ktorý vás zaujíma a ktorý ste odhodlaní sa naučiť.