Strihanie hrozna je dôležitou časťou pestovania viniča a úspešného výrobného procesu vína. Správne a precízne strihanie pomáha dosiahnuť lepšiu kvalitu hrozna a ovplyvňuje výnos a zdravie viniča. V tomto článku sa zameriame na profesionálne postupy a techniky strihania hrozna, ktoré vám pomôžu dosiahnuť optimálne výsledky vo vašej vinici.

Význam strihania hrozna

Strihanie hrozna je dôležitým zásahom do viniča, ktorý ovplyvňuje jeho rast a vývoj. Správne strihanie umožňuje regulovať množstvo a rozmiestnenie hrozna na réve, čo má priamy vplyv na jeho zdravie a kvalitu. Cieľom strihania je dosiahnuť optimálnu koncentráciu výživných látok v réve, zvýšiť priepustnosť vzduchu a svetla, a tým minimalizovať riziko chorôb a škodcov.

Postupy strihania hrozna

Existuje niekoľko rôznych postupov strihania hrozna, ktoré sa líšia v závislosti od odrôdy viniča, miestnych klimatických podmienok a preferencií vinohradníka. Nasledujúce postupy sú všeobecne považované za efektívne a odporúčané pre profesionálne strihanie hrozna:

1. Prerezávanie stonky

Prerezávanie stonky je prvým krokom pri strihaní hrozna a má za úlohu odstrániť staré drevo, ktoré už nie je životaschopné. Odstránenie starých a suchých častí viniča umožňuje novým výhonkom rásť zdravšie a silnejšie. Pri prerezávaní stonky je dôležité použiť ostré a čisté nástroje, aby sa minimalizovalo riziko infekcie a poškodenia rastového tkaniva.

2. Formovanie výhonkov

Formovanie výhonkov je ďalším dôležitým krokom pri strihaní hrozna. Cieľom je vytvoriť rovnomerné a dobre organizované rámce pre rast výhonkov a hrozna. Pri formovaní výhonkov je potrebné odstrániť príliš slabé a príliš silné výhony, aby sa dosiahol rovnomerný rast a správna distribúcia živín.

3. Vytváranie révových oblúkov

Vytváranie révových oblúkov je technika, ktorá sa používa na podporu zdravého rastu révy a umožňuje lepšiu priepustnosť vzduchu a svetla. Táto technika spočíva vo vytvorení oblúkov zo výhonkov, ktoré sú pripevnené k podpornému drôtu alebo lanku. Týmto spôsobom sa hrozno vytiahne z tieňa a zlepšuje sa jeho vystavenie slnečnému žiareniu.

4. Redukcia zeleného hrozna

Redukcia zeleného hrozna je dôležitým krokom pri dosahovaní vyššej kvality a lepšej chuti hrozna. Táto technika spočíva vo vyberaní časti nezrelého hrozna z révy, čím sa zvyšuje koncentrácia živín pre zrelé hrozno a umožňuje sa lepšia cirkulácia vzduchu. Redukcia zeleného hrozna tiež pomáha znižovať riziko chorôb a škodcov.

Výhody profesionálneho strihania hrozna

Profesionálne strihanie hrozna prináša viaceré výhody, ktoré ovplyvňujú celkovú úrodu a kvalitu vína:

  • Optimálna distribúcia živín – Strihanie hrozna umožňuje lepšiu distribúciu živín v réve a podporuje rast silných a zdravých výhonkov.
  • Znižovanie rizika chorôb – Správne strihanie zvyšuje priepustnosť vzduchu a svetla, čo znižuje vlhkosť a riziko chorôb ako plesne a hniloby.
  • Zlepšená kvalita hrozna – Profesionálne strihanie zvyšuje kvalitu hrozna tým, že minimalizuje riziko poškodených hrozien.

Správne strihanie hrozna je kľúčovou zložkou úspešného pestovania viniča. Profesionálne postupy a techniky strihania pomáhajú dosiahnuť lepšiu kvalitu hrozna, minimalizujú riziko chorôb a škodcov, a prispievajú k celkovému úspechu výrobného procesu vína. Držíme vám palce pri vašom vinohradníckom podnikaní a veríme, že dosiahnete vynikajúce výsledky vo vašom viniči.