Rieka Amazonka je najdlhšia a najťažšie splavná rieka na svete, ktorá tečie cez juhoamerické krajiny Brazíliu, Peru, Kolumbiu, Ekvádor, Venezuelsku, Bolíviu a Guyanu. Má dĺžku viac ako 6 700 km a pokrýva obrovskú plochu približne 6,7 milióna km². Rieka Amazonka je tiež najväčším prítokom do Karibského mora.

Amazonka je domovom mnohých rôznych druhov rastlín a živočíchov, vrátane mnohých druhov drevín, rýb a zvierat, ako sú napríklad opice, jaguári a anakondy. Je tiež domovom mnohých indiánskych kmeňov, ktoré žijú v rezerváciách a na okolitých územiach.

Rieka Amazonka je dôležitým zdrojom vody pre mnohé oblasti Južnej Ameriky a je tiež dôležitým ekologickým systémom, pretože jeho pralesy produkujú viac kyslíka ako akýkoľvek iný ekosystém na svete. Rieka Amazonka je tiež dôležitým zdrojom obživy pre mnoho ľudí, ktorí žijú v jej blízkosti a závisejú na nej ako zdroji vody a potravy.

Napriek svojej dôležitosti pre život na Zemi je rieka Amazonka vystavená mnohým hrozbám, ako je napríklad znečistenie, lesné požiare, ropné úniky a kácenie pralesov. Je dôležité, aby sme ochránili tento dôležitý ekosystém a pomohli chrániť jeho biodiverzitu a zdroje pre budúce generácie.

5 zaujímavostí o rieke Amazonke

  1. Rieka Amazonka je najdlhšia a najťažšie splavná rieka na svete, ktorá má dĺžku viac ako 6 700 km.
  2. Amazonka tečie cez juhoamerické krajiny Brazíliu, Peru, Kolumbiu, Ekvádor, Venezuelsku, Bolíviu a Guyanu a pokrýva obrovskú plochu približne 6,7 milióna km².
  3. Rieka Amazonka je najväčším prítokom do Karibského mora a má najväčší prítok vody do oceánu na svete.
  4. Amazonka je domovom mnohých rôznych druhov rastlín a živočíchov, vrátane mnohých druhov drevín, rýb a zvierat, ako sú napríklad opice, jaguári a anakondy. Je tiež domovom mnohých indiánskych kmeňov.
  5. Rieka Amazonka je dôležitým zdrojom vody pre mnohé oblasti Južnej Ameriky a je tiež dôležitým ekologickým systémom, pretože jeho pralesy produkujú viac kyslíka ako akýkoľvek iný ekosystém na svete.